terug naar nwz.nl

WALK studie

Onderzoek naar hoe goed u kunt lopen voor en na het plaatsen van een totale heupprothese.

Hoeveel deelnemers nodig: 30-40
Nog deelnemers nodig? Nee

Over het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar hoe actief u bent en hoe goed u kunt lopen vóór en na het krijgen van een totale heupprothese vanwege slijtage van uw gewricht. 
Normaal gesproken kijken artsen naar dingen als pijn, hoe goed u kunt bewegen en of er problemen zijn na een totale heup- of knieprothese. Met nieuwe meetinstrumenten kunnen we objectief, en gedurende meerdere dagen kijken naar uw dagelijkse fysieke activiteit en hoe goed u loopt in de thuisomgeving. Met dit onderzoek willen we kijken hoe uw bewegingen veranderen na de operatie. Zo krijgen we nog beter inzicht in de resultaten na het plaatsen van een totale heupprothese.

Wat houdt deelname in?
Als u meedoet aan dit onderzoek vragen wij u om 3 keer gedurende 1 week een activiteitenmonitor te dragen, die registreert hoe u loopt en beweegt.
De activiteitenmonitor draagt u 1 week vóór uw operatie, 1 week ongeveer 3 maanden na uw operatie en 1 week ongeveer 1 jaar na uw operatie. We geven u de activiteitenmonitor mee tijdens uw afspraken in de testruimte van de afdeling orthopedie, of we sturen deze per post aan u op. Ook vragen wij u op dat moment om een korte vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 5-10 minuten. 
U hoeft voor dit onderzoek niet extra naar het ziekenhuis te komen.