terug naar nwz.nl

Centrum voor kwaliteit binnen orthopedie

Wij werken samen aan de beste zorg voor onze patiënten. Noordwest ziekenhuisgroep heeft daarom een centrum voor kwaliteit binnen orthopedie opgericht. In dit centrum worden gegevens verzameld van de kwaliteit van onze zorg. 
 
Het samenkomen van alle gegevens maakt dat er analyses uitgevoerd kunnen worden waardoor we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Op deze manier kan er beter en eerder gescreend worden welke patiënten wel en niet geopereerd moeten worden. Daarnaast kunnen met deze gegevens patiënten beter voorbereid worden op de behandeling, waardoor patiënten makkelijker door de ziekenhuisperiode heenkomen en sneller herstellen.
 
Welke patiënten komen in aanmerking voor het centrum voor kwaliteit?
Patiënten die een heupprothese, knieprothese of een voorstekruisband reconstructie hebben ontvangen komen in aanmerking voor het centrum voor kwaliteit. 
 
Welke gegevens worden samengevoegd in het centrum voor kwaliteit?
Om patiënten zo goed mogelijk in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 5 verschillende kenmerken:
 
 1. informatie over de levenswijze van de patiënt
  Vooraf worden de eet- en leefgewoontes en de gezondheid van de patiënt goed in beeld gebracht. Door middel van aanpassingen aan de eet- en leefgewoontes en gerichtere informatievoorziening  kunnen patiënten makkelijker door de ziekenhuisperiode heen komen en sneller herstellen.
   
 2. vragenlijsten hoe de patiënt veranderingen in de gezondheid ervaart (PROMs)
  Deze vragenlijsten heten PROMs (Patient Reported Outcome Measures). PROMs geven aan hoe patiënten denken over het effect van de behandeling of operatie, het herstel, de eventueel geplaatste prothese en de kwaliteit van het ziekenhuis. Doordat alle ziekenhuizen de vragenlijsten gebruiken, kunnen we eventuele verschillen laten zien tussen de ziekenhuizen. Door deze verschillen te onderzoeken, kunnen we de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.
   
 3. het meten van lichamelijke veranderingen voor- en na de operatie
  Het centrum beschikt over een testruimte waarin apparaat aanwezig is waarmee specifieke spieren en spiergroepen getest kunnen worden. Met deze metingen kan de kracht en de beweging van het lichaamsdeel voor- en na operatie in beeld gebracht worden. Het verschil tussen deze metingen zegt iets over het effect van de behandeling.
   
 4. informatie van (lichamelijke) kenmerken gedurende de ziekenhuisperiode
  Door (lichamelijke) kenmerken zoals bijvoorbeeld de duur van de operatie, het aantal dagen dat een patiënt in het ziekenhuis ligt en mogelijke neveneffecten te combineren met de andere gegevens ontstaat een compleet beeld van de behandeling.
   
 5. vragenlijsten over de ervaring en de beleving van de patiënt
  Deze vragenlijsten heten PREMs (Patient Reported Experience Measures). Bij PREM-vragen gaat het om de ervaring en beleving van de patiënt. De PREM-vragenlijst wordt aan het einde van de behandeling uitgevraagd en richt zich op de ervaringen van de patiënt met de praktijk en behandelaar.
 
Ons team heeft de ambitie om een toonaangevend specialisme te zijn als het gaat om een hoge medische standaard en een menselijke maat. Wij hopen dit samen met de patiënten te verwezenlijken om zo continu de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.