terug naar nwz.nl

Samenwerking

In Noordwest Orthopedisch centrum werken de orthopedisch chirurgen intensief samen. Behalve met deze orthopedisch chirurgen (medisch specialisten) kunt u ook te maken krijgen met arts-assistenten in opleiding tot orthopedisch chirurg en co-assistenten (artsen in opleiding). Zij voeren alle onderzoeken en behandelingen uit onder verantwoordelijkheid van de orthopedisch chirurgen.

Samenwerking buiten het ziekenhuis
Ook buiten de muren van het ziekenhuis zoeken we de samenwerking op. Er wordt goed gekeken of een afspraak in het ziekenhuis direct nodig is. Want soms heeft u er als patiënt meer baat bij om bijvoorbeeld eerst naar de fysiotherapeut te gaan. Daarom zijn er een aantal samenwerkingsverbanden opgestart in de regio. 

 


Netwerk Orthopedie is een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van Noordwest en een groot aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit de regio’s Alkmaar en Den Helder. Netwerk Orthopedie heeft als doel om de zorg rondom patiënten met een kunstknie, kunstheup of voorste kruisband reconstructie te verbeteren. Er worden onderling afspraken gemaakt en er wordt gewerkt volgens vastgestelde behandelplannen. Met elkaar wordt steeds gekeken wat goed gaat en waar het beter kan. Zo leveren we samen de beste zorg voor onze patiënten. Kijk voor meer informatie op de website van Netwerk Orthopedie

 


Orthopedisch chirurgen van Noordwest hebben samen met een aantal fysiotherapeuten en huisartsen uit de regio Alkmaar en Den Helder de handen ineengeslagen om samen de behandeling van knie- en heupartrose te optimaliseren. Dit doen zij onder de noemer Netwerk Artose. Patiënten met knie- of heupartrose gaan eerst naar de fysiotherapeut en worden niet meer direct doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Omdat er eerst gestart wordt met oefentherapie is deze manier van werken minder belastend voor de patiënt. Pas in een later stadium bepalen de patiënt, fysiotherapeut en orthopedisch chirurg samen of een ingreep in het ziekenhuis nog nodig is. Kijk voor meer informatie op de website van Netwerk Artrose


Op het gebied van schouderzorg werkt Noordwest Orthopedisch centrum samen met Schoudernetwerk Noord-Holland-Noord. Deze fysiotherapeuten die bij dit netwerk zijn aangesloten hebben zich ontwikkelt tot schouderspecialist. Kijk voor meer informatie op de website van Schoudernetwerk Noord-Holland Noord.