terug naar nwz.nl

Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat we u vragen om aan één van de onderzoeken mee te doen. Denk aan invullen van een vragenlijst of een looptest. We informeren u uiteraard uitgebreid over de opzet, de consequenties en de richtlijnen voor privacy. U krijgt voldoende tijd om na te denken of u mee wil doen. Op basis hiervan geeft u al dan niet toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Starten van een wetenschappelijk onderzoek
Medewerking van u als patiënt is altijd op vrijwillige basis. De onderzoekers moeten u om toestemming vragen. Voor ze kunnen starten met wetenschappelijk onderzoek hebben ze ook de toestemming nodig van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) en van de raad van bestuur. De METC beoordeelt onder andere of het onderzoek zinvol is, of er niet teveel risico’s of nadelen voor u als patiënt aan verbonden zijn, of u de juiste informatie ontvangt en of u vrijwillig uw toestemming geeft. Wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan alleen plaatsvinden als de METC van Noordwest Ziekenhuisgroep een positief oordeel heeft gegeven over het onderzoek. Als naar aanleiding hiervan ook de raad van bestuur goedkeuring geeft, kan het onderzoek starten.

Uw toestemming
We informeren u eerst uitgebreid over de opzet, de consequenties en de richtlijnen voor privacy. Op basis hiervan geeft u al dan niet toestemming voor deelname. Als u meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek, komt u bij uw controle ook terug bij een onderzoeksverpleegkundige (researchverpleegkundige).

Lopend onderzoek en wetenschappelijke publicaties
De gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, gebruikt de orthopedisch chirurg voor het schrijven van een rapport of een artikel. Vaak worden de resultaten in een medisch vakblad gepubliceerd, zodat andere artsen deze nieuwe informatie kunnen gebruiken bij de behandeling van hun patiënten. Lees op de website van ons opleidingsinstituut Noordwest Academie meer informatie over wetenschappelijk publicaties en lopende onderzoeken.

Stoppen met deelname
U kunt altijd stoppen met deelname aan het onderzoek, dus ook tijdens het onderzoek. Uw arts overlegt op dat moment met u hoe hij uw behandeling voortzet. Voor wetenschappelijk onderzoek bij wilsonbekwame patiënten geldt een aanvullende wettelijke regeling en toestemmingsprocedure.

Contact
Als u vragen heeft of u wilt deelnemen aan één van onze studies dan kunt u een afspraak maken op de polikliniek orthopedie via 072 – 548 2500 of u kunt direct contact opnemen met één van de onderzoeksmedewerkers via 072 – 548 4342 of e-mail coral@nwz.nl