terug naar nwz.nl

Vragenlijst bij orthopedische operaties (PROM's)

Als u een orthopedische operatie ondergaat kan het zijn dat u te maken krijgt met de zogenaamde PROM's, Patient Reported Outcome Measures. Dit is een vragenlijst waarmee het behandelingsresultaat wordt gescoord.

Kwaliteit van zorg
Het nut van de vragenlijst is:

  • Zowel u als de orthopedisch chirurg krijgt goed zicht op de veranderingen. De uitkomsten laten zien welk effect de operatie heeft gehad en hoe het herstel verloopt.
  • Door alle vragenlijsten te verzamelen, kan de orthopedisch chirurg zien hoe tevreden patiënten zijn. Dit geeft informatie over het effect van de operatie, over de kwaliteit van de gebruikte prothese en over de kwaliteit van de arts, de kliniek en het ziekenhuis.
  • Vanuit heel Nederland worden de uitslagen van de vragenlijsten verzameld, geheel anoniem. Dit geeft op landelijk niveau informatie over de kwaliteit van orthopedische zorg. Dit betreft bijvoorbeeld informatie over verschillende typen prothesen of over verschillen tussen ziekenhuizen. Door eventuele verschillen nader te onderzoeken, kan de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.


Wat betekent dit voor u?

Nadat u op de wachtlijst bent geplaatst voor een orthopedische operatie kan het zijn dat u gevraagd wordt PROM's in te vullen. Dit is afhankelijk van het soort operatie dat u ondergaat. U ontvangt dan een brief, waarin een link van een website staat. Hier wordt gevraagd naar uw e-mailadres. Als u zelf geen e-mailadres heeft, kunt u het e-mailadres van een van uw kinderen of van iemand in uw familie of vriendenkring opgeven. Hierna kunt u direct online de vragen beantwoorden. Na de operatie ontvangt u op het e-mailadres dat u heeft opgegeven een link, waarmee u online de vragenlijsten kunt invullen. Weet u niet hoe dit werkt? Vraag dan aan iemand in uw omgeving om u te helpen.

Wanneer vult u de vragenlijsten in?
Op 3 momenten wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Het tijdstip waarop dit gevraagd wordt is afhankelijk van het soort operatie dat u krijgt.
Bijvoorbeeld bij een totale heupprothese krijgt u de eerste vragenlijsten voor de operatie, de tweede keer 3 maanden na de operatie en de laatste keer 1 jaar na de operatie.

Verbeteren kwaliteit van zorg
Het is van groot belang dat u de vragenlijsten ook daadwerkelijk invult, omdat we met uw informatie in staat zijn de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het ziekenhuis is trouwens ook verplicht om deze informatie te registreren. Dit kan alleen met uw medewerking, die we zeer op prijs stellen. Uw privacy wordt gewaarborgd.

Contact
Heeft u nog vragen hierover? Neem dan contact op met de polikliniek van orthopedie, telefoonnummer 072 - 548 2500.