terug naar nwz.nl

Verpleegkundig specialisten

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die de hbo-masteropleiding ‘Advanced Nursing Practice’ heeft gevolgd en ervaring heeft opgedaan op het niveau van expert. De verpleegkundig specialist verleent in samenwerking met de orthopedisch chirurg medische zorg, denk hierbij aan:
 
  • afnemen van anamnese en doen van lichamelijk onderzoek
  • stellen van een diagnose
  • zelfstandig aangaan van een behandelrelatie met patiënten
  • opstellen en uitvoeren van een behandelplan
  • voorschrijven van medicijnen
  • uitvoeren van voorbehouden handeling zoals bijvoorbeeld het geven van injecties in gewrichten
  • coördineren van wetenschappelijk onderzoek
 
De verpleegkundig specialist van orthopedie draait zelfstandig het poliklinisch spreekuur. Zo nodig overlegt zij met de orthopedisch chirurg. De verpleegkundig specialist loopt visite op de verpleegafdeling bij patiënten die een heup- of knieprothese hebben gekregen. 
 

De opleiding ‘Advanced Nursing Practice’ is een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) hbo-masteropleiding. De opleiding wordt in Nederland sinds 1997 aangeboden. De verpleegkundig specialist is als beroep opgenomen in artikel 14 van de Wet BIG in 2009, waarbij de titel ‘nurse practitioner’ is vervangen door ‘verpleegkundig specialist’.