terug naar nwz.nl

Kwaliteit van zorg

De orthopedisch chirurgen van Noordwest hebben veel ervaring en ieder hun eigen specialisatie en aandachtsgebied(en). Met hierbij hun persoonlijke aanpak, maakt dat u in de veilige omgeving van het ziekenhuis kunt rekenen op een ervaren, zeer deskundig specialist. 
 
Patiënttevredenheid
We streven naar het continue verbeteren van onze zorg en de processen daaromheen. We vinden het namelijk belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling. Daarom betrekken wij u bij het evalueren van zorgprocessen met patiënttevredenheidsonderzoek. Het kan zijn dat u tijdens of na afloop van uw behandeling vragenlijsten (PROM's) van ons ontvangt of dat we u vragen of u wilt meewerken aan een groepsinterview. 
 
Ziekenhuischeck
Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Op de website Ziekenhuischeck vindt u informatie over kwaliteit en behandelresulaten. U kunt bijvoorbeeld zien of het ziekenhuis een bepaalde operatie uitvoert, hoe vaak een operatie wordt uitgevoerd en welk rapportcijfer patiënten aan het ziekenhuis geven. Ook is er een mogelijkheid om verschillende ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. 
 
Wat betekent dit voor u? 
Dat een ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitsnormen is belangrijk, maar u vindt misschien andere zaken belangrijk en heeft een eigen idee wat de beste zorg is. U kunt met uw huisarts bespreken wat u belangrijk vindt en welk ziekenhuis het beste bij u past.