terug naar nwz.nl

Keuringen en expertises

De maatschap orthopedie (Orthopedisch Chirurgische Associatie Alkmaar) verricht al vele jaren medische keuringen. In januari 2013 hebben zij een aparte keuringspraktijk opgericht.

De orthopeden hebben ieder hun eigen subspecialisatie in de verschillende aandachtsgebied(en). Daarnaast zijn alle orthopeden actief in de beroepsvereniging en de betreffende subverenigingen. Die ervaring en deskundigheid dragen zij overigens ook over op jonge artsen: de orthopeden zijn bevoegd om aankomend specialisten op te leiden tot orthopeed. Hierdoor bent u verzekerd van de zorg van een orthopedisch chirurg met de grootste expertise op het door u gewenste orthopedisch aandachtsgebied. Maak kennis met onze orthopedisch chirurgen en in welk(e) aandachtsgebied(en) zij expert zijn.

 
Procedure keuringen
Een keuring kunt u schriftelijk aanvragen via de polikliniek orthopedie. Kijk bij contact voor de contactgegevens of mail naar: info@keuringenenexpertises.nl. De secretaresse van de polikliniek maakt met u een afspraak. Ze zorgt ervoor dat alle gegevens en/of röntgenfoto's uit de verschillende ziekenhuizen beschikbaar zijn, zo nodig vraagt ze deze eerst op. 
 

De keuringen worden verricht op de polikliniek orthopedie. Als een radiologisch onderzoek voor de keuring nodig is, gebeurt dit op de afdeling radiologie in Alkmaar. De secretaresse zorgt voor de uitwerking van de rapporten.

We streven naar een zeer vlotte verwerking van de expertise. U kunt binnen 3 weken na het consult het uitgewerkte dossier met beantwoording van uw vragen verwachten. Daarnaast hebben wij op dit moment geen wachtlijst.
 
Inzage en blokkeringsrecht
U heeft, afhankelijk van het soort rapport en het verzoek van de aanvrager, recht op correctie van de gegevens die genoteerd zijn tijdens uw vraaggesprek met de orthopeed. U ontvangt hiertoe eerst het geneeskundig deel van de rapportage in concept. U heeft 2 weken de gelegenheid eventuele aanpassingen door te geven. Na eventuele aanpassingen wordt het definitieve rapport naar de aanvragende instanties verzonden.
 
Wordt de rapportage uitgebracht in het kader van een arbeidsongeschiktheidsclaim, dan geldt het blokkeringrecht niet. Gebeurt de expertise in het kader van een personenschadeclaim of het aangaan van de AOV-verzekering, dan is het blokkeringsrecht van toepassing.
 
Het inzage- en blokkeringsrecht omvat geen correctierecht, behalve feitelijke onjuistheden. Het rapport mag niet worden gewijzigd zonder dat beide partijen hierover in kennis worden gesteld.
 
Bij zaken waarbij hoor en wederhoor moet worden toegepast, kan de procedure langer duren dan gewoonlijk. Dit geldt ook voor rechtbankzaken waarbij beide partijen hun goedkeuring aan het rapport moeten verlenen alvorens het rapport definitief aan de griffier van de rechtbank kan worden aangeboden.

Kosten
De kosten die zijn verbonden aan een keuring zijn gebaseerd op het uurtarief voor medisch specialisten. Daarnaast worden administratiekosten in rekening gebracht en BTW. Als aanvullend onderzoek voor sommige keuringen nodig is, zijn de kosten voor rekening van de aanvrager van de keuring. Als u dit wenst, kunt u vooraf een prijsopgave vragen.