terug naar nwz.nl

Physician assistants

De physician assistant is een medisch professional die de hbo-masteropleiding ‘Physician Assistant’ (PA) heeft gevolgd. De PA verleent in samenwerking met de orthopedisch chirurg medische zorg, denk hierbij aan: 
 

  • afnemen van anamnese en doen van lichamelijk onderzoek
  • stellen van een diagnose
  • zelfstandig aangaan van een behandelrelatie met patiënten
  • opstellen en uitvoeren van een behandelplan
  • voorschrijven van medicijnen
  • uitvoeren van voorbehouden handeling zoals bijvoorbeeld het geven van injecties in gewrichten
  • assisteren bij operaties
  • coördineren van wetenschappelijk onderzoek


De PA van orthopedie draait zelfstandig het poliklinisch spreekuur. Zo nodig overlegt zij met de orthopedisch chirurg. De PA loopt visite op de verpleegafdeling bij patiënten die een heup- of knieprothese hebben gekregen.

De opleiding ‘Physician Assistant’ is een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerde hbo-masteropleiding. De opleiding wordt in Nederland sinds 2001 aangeboden. De physician assistant is als beroep opgenomen in artikel 36a van de Wet BIG.

Bekijk de profielen van onze physician assistants.