terug naar nwz.nl

Orthopedisch chirurgen in opleiding

Een orthopedisch chirurg in opleiding is een afgestudeerde, volledig bevoegde arts, ingeschreven in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Opbouw van de opleiding
Een orthopedisch chirurg in opleiding heeft eerst de 6-jarige opleiding geneeskunde gevolgd. Na een selectieprocedure kunnen ze in aanmerking komen voor een opleidingsplek tot orthopedisch chirurg. Deze opleiding duurt totaal 6 jaar en start met een vooropleiding algemene chirurgie van 1,5 jaar. Daarna volgt nog 4,5 jaar orthopedie. In deze periode rouleren de orthopedisch chirurgen in opleiding (arts-assistenten) tussen Noordwest Ziekenhuisgroep, VU Medisch Centrum in Amsterdam en Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Tijdens deze opleiding volgt de orthopedisch chirurg in opleiding een aantal verplichte cursussen en theoretische scholingen. Ook worden theorie en praktijk op verschillende momenten en manieren getoetst. Alle vorderingen van de arts-assistent worden bijgehouden in een portfolio.

Opleidingsteam
De orthopedisch chirurg in opleiding wordt gekoppeld aan een orthopedisch chirurg. Dit houdt in dat zij op de polikliniek samen spreekuur doen, op de operatiekamer samen opereren en op de verpleegafdeling samen het beleid bepalen. De orthopedisch chirurg beoordeelt de arts-assistent op verschillende momenten. Als de orthopedisch chirurg in opleiding de opleiding volledig heeft doorlopen en met goed gevolg heeft afgesloten mag hij/zij zich orthopedisch chirurg noemen en kan hij/zij zich registreren in het Register Geneeskundig Specialismen. 

Alle orthopedisch chirurgen in Noordwest maken deel uit van de opleidersgroep die wordt aangestuurd door het opleidingsteam:

Opleidingsziekenhuis
Noordwest Ziekenhuisgroep is een opleidingsziekenhuis. In 1994 verkreeg Noordwest de bevoegdheid voor het opleiden tot orthopedisch chirurg. Deze bevoegdheid wordt elke 5 jaar gecontroleerd en bij goedkeuring verlengd met 5 jaar. De laatste verlenging is gedaan in december 2014 en dit betekent dat de opleiding tot orthopedisch chirurg in Noordwest tenminste tot 2019 gewaarborgd is. Ook leidt de discipline orthopedie verpleegkundigen op tot verpleegkundig specialist of physician assistant. De discipline orthopedie is actief betrokken bij de huidige problemen op de arbeidsmarkt en zet zich in om pas afgestudeerde orthopedisch chirurgen te helpen om een werkplek te vinden. In ons ziekenhuis is het mogelijk om een fellowship te volgen of een plek als chef de clinique te verkrijgen. 

Zorg voor beweging - Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Landelijk wordt de opleiding tot orthopedisch chirurg gecoördineerd vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Deze vereniging heeft in Nederland 8 onderwijs- en opleidingsregio´s ingesteld. Regionaal betekent dit dat Noordwest Ziekenhuisgroep valt onder de regionaal onderwijs- en opleidingsregio Noord-West. Ook vallen het VU Medisch Centrum in Amsterdam en het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp hieronder. 

Wetenschappelijk Onderzoeksbureau
Binnen het topklinisch opleidingsziekenhuis Noordwest heeft de discipline orthopedie een apart wetenschappelijk onderzoeksbureau opgericht: het Centre of Orthopaedic Research Alkmaar (CORAL). Voor orthopedisch chirurgen in opleiding is het mogelijk om binnen het onderzoekskader van CORAL (promotie)onderzoek te verrichten. Lees meer over wetenschappelijk onderzoek en het onderzoeksbureau CORAL.

Maak kennis
U kunt de profielen van de orthopedisch chirurgen in opleiding bekijken om zo een goed beeld te krijgen van deze medewerkers.