terug naar nwz.nl

Short stay Noordwest locatie Bergermeer in gebruik genomen

19.11.2020
Short stay Noordwest locatie Bergermeer in gebruik genomen

Op woensdag 18 november is op Noordwest locatie Bergermeer bij de eerste twee patiënten een totale heupprothese geplaatst. Daarmee is de short stay faciliteit (het nachtverblijf) in gebruik genomen. Patiënten worden voor één nacht opgenomen en gaan de volgende ochtend naar huis. Tot nu toe was er alleen dagbehandeling op deze locatie mogelijk. Met de ingebruikname van de short stay kan de verscheidenheid aan ingrepen worden uitgebreid met halve knieprotheses en totale heupprotheses.

Nieuwe behandellocatie
Noordwest is een half jaar geleden gestart met de nieuwe behandellocatie Bergermeer. Deze locatie is bedoeld voor patiënten die op de wachtlijst staan voor een planbare, laagcomplexe operatieve ingreep. Er worden onder andere liesbreukoperaties, operaties aan hand/pols en kijkoperaties van de knie of schouder uitgevoerd. Het afgelopen half jaar zijn er al bijna 500 van deze ingrepen uitgevoerd op deze locatie.

Uitbreiding aantal dagen
Noordwest voert nu 3 dagen per week (maandag, woensdag en donderdag) operatieve ingrepen uit op locatie Bergermeer. Dat is een welkome uitbreiding, omdat we vanwege de coronacrisis veel operaties hebben moeten uitstellen.