terug naar nwz.nl

Interview Orthopedisch chirurg Lucien Keijser in Noordwest magazine

13.06.2019
Interview Orthopedisch chirurg Lucien Keijser in Noordwest magazine

In Noordwest magazine edtie 1-2019 verscheen een interview met orthopedisch chirurg Lucien Keijser.

Noordwest Orthopedisch centrum
'Meer zorg dicht bij huis'

De samensmelting van de orthopedische zorg op de locaties Alkmaar en Den Helder tot Noordwest Orthopedisch centrum én verschillende samenwerkings-verbanden bieden bewoners van Noord-Holland Noord veel voordelen. Orthopedisch chirurg Lucien Keijser is er trots op.

Het Noordwest Orthopedisch centrum maakt het mogelijk op locatie Den Helder meer zorg aan te bieden dan voorheen, zoals behandelingen aan hand en pols. ‘Mensen uit de Noordkop kunnen dus vaker dicht bij huis terecht’, zegt Keijser. Ook voor de orthopeden zelf is er voordeel aan het samenwerken binnen 1 centrum: zij kunnen zich specialiseren in 1 of 2 gewrichten.

Jonge artsen opleiden
Het Noordwest Orthopedisch centrum biedt zorg volgens de modernste inzichten. En dat doet het goed. ‘Uit benchmark-onderzoek blijkt dat wij boven het landelijk gemiddelde uitsteken’, zegt Keijser. ‘Er komen patiënten van buiten de regio naar Noordwest, omdat ze via via horen wat wij doen. Daar mogen we best trots op zijn. Net als op het feit dat wij hier jonge, ambitieuze artsen opleiden tot orthopedisch chirurg.’ Om de vinger aan de eigen pols te houden, is er het kwaliteitscentrum. ’Daar verzamelen we veel data, waaruit we aflezen waar het goed of minder goed gaat. Sommige data helpen ook bij de keuze voor wel of niet opereren.’

Netwerk Artrose
Samenwerken staat bij orthopedie hoog op de kaart. Zo is er het Netwerk Orthopedie, een samenwerkingsverband van orthopedisch chirurgen en fysiotherapiepraktijken in de regio. ‘Wie bij ons is geopereerd, kan vertrouwen op goede nabehandeling bij een fysiotherapeut uit dit netwerk’, zegt Keijser. Parallel daaraan bestaat Netwerk Artrose, eenzelfde soort samenwerkingsverband tussen orthopedisch chirurgen, huisartsen en fysiotherapeuten maar dan voorafgaand aan een operatie. ‘Binnen Netwerk Artrose wordt volgens het Stepped Care Model behandeld, waarbij zelf oefenen en voldoende bewegen centraal staat. Patiënten worden hierbij ondersteund door een app met informatie over artrose en instructievideo’s om thuis te oefenen.

Als de klachten niet voldoende afnemen, komt een patiënt onder intensievere behandeling bij een aangesloten fysiotherapeut. Pas daarna volgt een verwijzing naar het ziekenhuis. Het klinkt omslachtig, maar op deze manier zien wij op onze polikliniek alleen patiënten waar wij als orthopedisch chirurgen ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor zijn. Kortom: de juiste zorg op de juiste plek!’

Meer interessante artikelen vind je in het Noordwest Magazine