terug naar nwz.nl

Totale heupprothese

Afhankelijk van uw situatie en de ernst van uw klachten kan slijtage van de heup (artrose) in overleg met uw orthopedisch chirurg behandeld worden met een totale heupprothese. Dit betekent dat u een geheel nieuwe heup krijgt. 

Een totale heupprothese 
De orthopedisch chirurg maakt aan de zijkant van de heup een snede en verwijdert de kop van uw heup. In het bovenbeen wordt een steel met een kopje geplaatst die uw oude heupkop vervangt. De oorspronkelijke heupkom wordt iets uitgehold zodat de nieuwe kom hier goed in past.

Gecementeerde en ongecementeerde prothese
Er zijn 2 typen heupprotheses: een gecementeerde en een ongecementeerde prothese. Een gecementeerde prothese wordt vastgezet met botcement. Een ongecementeerde prothese heeft een speciaal oppervlak waardoor deze vastgroeit in het bot. Uw orthopedisch chirurg bespreekt van tevoren met u welke prothese in uw geval het beste is.

Hoe bereidt u zich voor op het plaatsen van een heupprothese?
Voor een goed verloop van de ingreep en voor een voorspoedig herstel is het belangrijk dat u zich goed op de ingreep voorbereidt. U weet dan wat u kunt verwachten en wat u moet doen. Bekijkt u daarom van tevoren:


Onze app 'Noordwest Zorg'  
Komt u naar ons ziekenhuis voor een onderzoek of een behandeling? Dan is het belangrijk dat u zich goed voorbereid. Naast de folder kunnen u en eventueel uw naasten hiervoor onze app Noordwest Zorg gebruiken. U vindt er ook informatie over leefregels en voeding & beweging tijdens een opname. 
Deze handige app kunt u downloaden in de App Store of Google Play. Zoek naar Patient Journey, selecteer vervolgens ‘Noordwest Zorg’ en daarna de behandeling die voor u van toepassing is. De voor u van belang zijnde informatie is direct zichtbaar op uw tijdlijn.

Wat kunt u verwachten na een totale heupprothese?
Het is belangrijk dat u de eerste periode extra voorzichtig bent met uw geopereerde heup. Houdt u zich daarom goed aan de leefregels die u meekrijgt.