terug naar nwz.nl

Bloedonderzoek (bloedprikken) bij kinderen

Bloed bevat bloedcellen en vervoert voedingsstoffen, bouwstoffen en afvalproducten. Bij ziekte komen van bepaalde stoffen te veel of van andere juist te weinig voor in het bloed. Of er komen ziekteverwekkende micro-organismen in voor die een infectie kunnen veroorzaken. Met bloedonderzoek kunnen we nagaan of en welke ziekte uw kind eventueel heeft. Bloedonderzoek geeft ook een indruk van de conditie van vitale organen zoals het hart en de longen.

Spannend 
Veel kinderen vinden het spannend om een bloedprik te krijgen. Het helpt als uw kind goed weet wat het te wachten staat. Uitgebreide informatie over bloedprikken bij kinderen leest u op de kindersite bij bloed laten prikken. Deze informatie is speciaal gericht op kinderen. Ook vertellen een fotoverhaal ‘bloedprikken bij kinderen (6-12 jaar)’ en een folder precies wat uw kind kan verwachten bij een bloedprik. 

Hoe verloopt bloedonderzoek? 
Bij bloedonderzoek nemen we met een steriele naald een kleine hoeveelheid bloed bij uw kind af. Bijvoorbeeld uit de vingertop of een ader, meestal in de elleboog. We onderzoeken het bloed vervolgens in ons laboratorium. 

Hoe bereidt u zich voor op bloedonderzoek? 

Voor bloedonderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U hoeft voor bloedafname bij uw kind geen aparte afspraak te maken. Wilt u de volgende papieren van uw kind meenemen:

  • zijn/haar afsprakenkaart met registratie-etiket
  • zijn/haar identiteitsbewijs 
  • het aanvraagformulier met de gegevens van uw kind

Het kan zijn dat uw kind voor zijn/haar bloedafname nuchter moet zijn. Als dat zo is, dan hoort u dat van de behandelend arts.

Servicepunten en priklocaties bloedafname
Als uw kind niet direct in het ziekenhuis bloed moet laten prikken, dan zijn er diverse prikpunten bij u in de buurt waar dat mogelijk is. U vindt locaties en openingstijden op de website van Starlet DC.

Ziektebeelden

Folders

Bekijk het complete overzicht van Patientenfolders.

Meer informatie

Er zijn geen suggesties voor meer informatie beschikbaar.