terug naar nwz.nl

Inschrijven

Als u een polikliniek bezoekt, moet u bij ons ingeschreven staan. Bij uw inschrijving krijgt u een registratie-etiket. Dit etiket plakt de medewerker op uw afsprakenkaartje. Op het etiket staan uw juiste persoonlijke gegevens. Ook vragen wij uw e-mailadres. Lees meer informatie over het gebruik van e-mail.

Inschrijfbureau
Heeft u nog geen registratie-etiket of zijn uw gegevens veranderd (bijvoorbeeld doordat u bent verhuisd)? Haalt u dan eerst een nieuw etiket bij het inschrijfbureau. Bellen naar het inschrijfbureau kan ook. Voor Alkmaar belt u 072 - 548 44 17 en voor Den Helder 0223 - 69 64 15.

Het kan druk zijn daarom raden wij u aan om een kwartier vóór uw afspraak bij het inschrijfbureau te zijn.

Welke documenten zijn nodig?
Voor het invoeren van uw gegevens heeft de medewerker van het inschrijfbureau het volgende nodig:

  • uw zorgverzekeringspas
  • uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • de gegevens van uw huisarts en/of uw adresgegevens

Heeft u niet de benodigde documenten bij u, dan moet u een machtigingsformulier invullen.

Inschrijving van kinderen
Ook kinderen moeten zich inschrijven in het ziekenhuis. Neemt u de volgende documenten mee:

  • identiteitsbewijs of paspoort van uw kind of geldig paspoort van een van de ouders waarin het kind staat bijgeschreven
  • zorgverzekeringpas van uw kind


Uw legitimatiebewijs altijd mee
Volwassenen en kinderen moeten bij elk bezoek zich kunnen legitimeren. Neem daarom bij elk bezoek, naast de afsprakenkaart met het registratie-etiket, het legitimatiebewijs mee. U bent wettelijk verplicht deze te laten zien als een medewerker daar om vraagt. Met deze controle wil de overheid fraude in de zorg voorkomen.

Machtigingsformulier
Bent u, om welke reden dan ook, niet of onvolledig verzekerd? Meld dit dan direct bij uw aanmelding bij de inschrijfbalie of bij de polikliniekassistent. Kunt u geen geldig identiteitsbewijs en/of een geldig verzekeringsbewijs tonen bij inschrijving? Dan wordt u gevraagd een eenmalig machtigingsformulier te ondertekenen. De zorgadministratie zorgt voor afhandeling van de machtigingen. Als u binnen 14 dagen alsnog de benodigde gegevens toont, wordt het machtigingsformulier vernietigd.