terug naar nwz.nl

Revalidatie bij lage rugpijn

Bijna iedereen heeft wel eens last van rugpijn. Rugpijn is grofweg in te delen in acute lage rugklachten die korter dan 3 maanden duren. En chronische rugklachten die langer dan 3 maanden duren. Lage rugklachten komen het meest voor. 

Revalidatieprogramma op maat
Heeft u geen baat (meer) bij fysiotherapie, Mensendieck-therapie, rust en/of een behandeling met medicijnen? Dan verwijst uw orthopedisch chirurg u in overleg zo nodig naar een revalidatieprogramma op maat. Het revalidatieteam stelt in overleg met u een persoonlijk behandelplan op. Een belangrijk doel is dat u ondanks uw klachten toch zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. U krijgt hiervoor adviezen, leefregels en oefeningen.

Hoe bereidt u zich voor op revalidatie bij lage rugpijn?
Uw orthopedisch chirurg verwijst u door naar een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk. Daar krijgt u uitgebreide uitleg over het revalidatieprogramma.  

Wat kunt u na het revalidatieprogramma verwachten? 
Uw persoonlijke doelen worden na afronding van het revalidatieprogramma geëvalueerd. 

Ziektebeelden

Folders

Bekijk het complete overzicht van Patientenfolders.

Meer informatie