terug naar nwz.nl

Zorgpaden

Iedere behandeling is voor de patiënt uniek. Daarom is het fijn om in een vroeg stadium aan te geven wat iemand te wachten staat. Noordwest heeft een groot aantal behandelingen verwerkt in zorgpaden. In een zorgpad staat stap voor stap beschreven wat er gaat gebeuren.

De inhoud van een zorgpad
De inhoud van de eerste zorgpaden zijn nu online beschikbaar. U kunt in onderstaande documenten op verschillende plaatsen (ovalen) doorklikken naar achterliggende documentatie.