terug naar nwz.nl

Wetenschappelijk onderzoek binnen Noordwest Orthopedisch centrum

08.06.2021
Wetenschappelijk onderzoek binnen Noordwest Orthopedisch centrum

Om de orthopedische zorg te verbeteren en te vernieuwen, is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Medisch wetenschappelijk onderzoek neemt binnen Noordwest Orthopedisch centrum dan ook een belangrijk plek in. Researchverpleegkundige Elga Meurs en onderzoeker Joyce Benner vertellen er meer over.

CORAL
‘Binnen het specialisme orthopedie is het onderzoekscentrum CORAL opgericht. Dat wordt bemand door een researchverpleegkundige en een onderzoeker, naast de betrokken orthopedisch chirurgen,’ vertelt Elga. ‘Als researchverpleegkundige coördineer ik voor de lopende onderzoeken afspraken met patiënten, beantwoord ik vragen die tussendoor binnenkomen en zie ik patiënten terug voor studiecontroles.’ De rol van Joyce speelt zich meer achter de schermen af: ‘Ik hou me bezig met het opstarten van nieuwe studies en onderhoud contact met externen zoals universiteiten, andere ziekenhuizen en de ethische toetsingscommissie. Ik begeleid studenten in het uitvoeren van wetenschappelijke stages en ik analyseer en documenteer de onderzoeksresultaten.’ Elga: ‘Samen ondersteunen we artsen en arts-assistenten bij hun onderzoek en nemen ze werk uit handen, want onderzoek doen kost heel veel tijd.’

Soorten onderzoek
‘We onderscheiden literatuurstudies, klinisch onderzoek en bewegingsanalyses. Hierbij kijken wij naar bewegingspatronen, behandel- en operatietechnieken, maar ook wat er al bekend is door ander onderzoek,’ vertelt Elga. Joyce vult aan: ‘Er lopen zowel zelf geïnitieerde studies als studies waar Noordwest aan deelneemt, zogenaamde multicenter studies. Vaak hebben de onderzoeken te maken met een type ingreep, een bepaalde prothese of een manier van opereren. We doen ook retrospectief onderzoek. Daarbij kijken we terug in dossiers. Zo kunnen we over een langere termijn bekijken hoe het herstel van de patiënten is verlopen en of er bijvoorbeeld complicaties zijn opgetreden.’   
Deelname aan studies
Patiënten zijn vrij om wel of niet mee te werken aan een onderzoek. Als ze ervoor kiezen deel te nemen worden ze vooraf geïnformeerd over de opzet van het onderzoek, de consequenties en de richtlijnen voor privacy. Deelname kan inhouden dat patiënten op verschillende momenten een vragenlijst invullen of bijvoorbeeld een looptest moeten doen, maar kan ook betekenen dat ze op een andere manier worden geopereerd. Elga: ‘Voor ons is deelname erg waardevol. We kunnen daarmee resultaten vergelijken en onze zorgverlening optimaliseren.’

Centrum voor kwaliteit
Om onze zorgverlening te optimaliseren is naast CORAL het centrum voor kwaliteit opgericht. Hier worden gegevens verzameld over de kwaliteit van zorg. Joyce: 'Patiënten die bijvoorbeeld een heup- of knieprothese krijgen worden voor en na de operatie getest op mobiliteit, balans en spierkracht door een fysiotherapeut. Daarnaast vullen ze ook een vragenlijst in over hun pijn of dagelijks functioneren. Dit alles is onderdeel van het gewone behandeltraject, met deze informatie kunnen we goed in kaart brengen in hoeverre de patiënten herstellen na hun operatie.’ Deze methode zorgt er uiteindelijk voor dat er beter en eerder gescreend kan worden of patiënten wel of niet geopereerd moeten worden. Daarnaast kunnen met deze gegevens patiënten beter voorbereid worden op de behandeling, waardoor ze hopelijk sneller herstellen.